Telecentar

Telecentar je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 2005. kao koordinacija centara za regionalnu mrežu civilnih društvenih organizacija iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Programi i projekti Telecentra uključuju edukaciju i proizvodnju multimedijskog sadržaja u cilju kako bi organizacije postigle viziju, misiju i ciljeve.

Vizija Telecentra je stvaranje neprofitnog brenda visoko-kvalitetnih cjeloživotnih programa učenja i multimedijske proizvodnje edukacijskih i promotivnih sadržaja. Misija Telecentra je promocija cjeloživotnog učenja kao razvojnog alata za sve građane. Glavni cilje je razvoj kompetencija potrebnih svim građanima u cilju aktivnog sudjelovanju u društvu znanja.

Regionalna mreža Telecentara sastavljena je od civilnih društvenih organizacija iz Zagreba, Slavonskog Broda, Beograda, Novog Sada, Gostivara, Travnika, Sarajeva i Prijedora. Mreža je razvila cjeloživotni program učenja koji se sastoji od 32 modula koji pokrivaju engleski jezik, kompjuterske vještine, društvene vještine i poduzetništvo. U periodu između 2005. i 2008. godine preko 5000 učenika prolazilo je program. Najuspješniji učenici polagali su European Computer Driving LIcence (ECDL) i Cambridge test engleskog jezika kako bi dobili međunarodne akreditacije.

U 2012-2013 Telecentar je sudjelovao u projektu Medijska pismenost za 21. stoleće, zajedno s Grafičkom školom iz Rijeke i Zagreba. Telecentar je proveo istraživanje medijske pismenosti u Hrvatskoj i koordinirao izdavanje prvih udžbenika za fotografiju, audio i video za strukovnu edukaciju medijskih tehničara. Tijekom projekta Telecentar je inicirao umrežavanje dionika medijske pismenosti u Hrvatskoj s međunarodnim partnerima iz Telecentre-Europe AISBL i Udruge mediji i učenje.