Uspješno provedeno pilotiranje u Hrvatskoj!

U suradnji sa Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju od veljače do lipnja uspiješno je provedeno pilotiranje programa Code Mob među učenicima srednje strukovne škole u Zagrebu. Treba naglasiti da su u cijelokupan program  CodeMob-a bili uključeni učenici smijera zanimanja -  web dizajner. Aktivni sudjelovanjem učenici su nadopunili svoja znanja i stekli nove vještine iz područja programiranja kao i kreiranja digitalnog sadržaja. Još jednom se pokazalo kak primjeri dobre prakse neformalnog obrazovanja i naglasak na projektnom učenju mogu u vrlo kratkome roku dati dobre rezultate.

Ovim projektom Telecentar nastavlja dugogodišnju suradnju sa partnerima u formalnom obrazovanju kao dio pripreme za buduće projekte od kojih će koristi imati ponajviše učenici i nastavnici u formalnom sustavu obrazovanja.