Kodiranje: nastavni planovi i e-facilitatori

Autor: 
Esther Subias
Category: 

Jeste li digitalni trener? E-facilitator? Želite li naučiti kodirati, kako biste mogli naučiti svoje učenike? Ovdje provjerite posljednju verziju nastavnog plana i programa (na engleskom)

Datoteke: